• Välkommen att kontakta oss
  • Huvudkontakt: Annelie Jonsson, Åttagårdsgatan 6 A, 521 44 Falköping, Skaraborg, Västra Götaland, Sverige
  • E-post adventureskaraborg-at-gmail.com

Uppdragsforskning

Uppdragsforskning

Var och en av våra medlemmar i nätverket är experter på sitt område.
Uppdragsgivaren måste ge oss information om var i Sverige som rötterna finns. Detta för att rätt uppdragsforskare kan ta uppdraget och att denna/-e får förutsättningar att hjälpa dig på rätt sätt. Ge oss uppdrag och vi försöker hitta den efterfrågade informationen.

 

Skriv till oss om vad uppdragsforskaren ska hjälpa till med.

 

Var snäll och läs intruktionerna nedan.

Om inte all den efterfrågade information finns, gör det inget. Vi kommer att försöka hjälpa till i sökningen av efterfrågad information så gott vi kan. Vi släktforskare är envisa och ger inte upp i första taget även om en del av det material som uppdragsgivaren har inte stämmer eller innehåller så mycket information.


För forskning i Sverige

Uppgifter på personen som eftersöks:

  • Fullständigt namn - förnamn och efternamn
  • Födelsedatum ÅÅMMDD
  • Födelseplats - socken/stad och län

Finns det fler uppgifter/information om personen som eftersöks tar vi gärna emot det också. All information om personen är värdefullt i sökandet.

Förklaringar
Fullständigt namn - förnamn och efternamn
Fullständigt namn på den person som ska forskas på. Oftast är efternamnet en patronymikon, dvs pappas förnamn med -son eller -dotter. Eller så kan efternamnet vara ett soldatnamn eller släktnamn.
Födelsedatum ÅÅMMDD
Du behöver veta när din anmoder/-fader var född ÅÅÅÅMMDD. I Sverige har många personer samma namn. Det är vanligt i Sverige att i en församling finns det barn som är födda samma år som har samma namn, både förnamn och efternamn (patronymikon).

 

Kanske letas det efter en Christina Larsdotter F 1852 i en församling och det finns tre med samma namn. Vilken är den rätta?
Födelseplats - socken/stad och län
Födelseförsamling är nödvändigt att veta. Landskap och län (i engelskan - county) är inte tillräckligt. Det finns flera församlingar som har samma namn i olika län i Sverige. I vilken län ligger församlingen din anmoder/-fader är född i?